forbot

Mô tả

Các nhóm hành hóa AgroDrip, TM, Uzbekistan, Điều tiết thủy lực van, Bộ phối liệu, Thùng đựng phân khoáng rời, Van đường ống, Dải và ống tưới nhỏ giọt, Ổ cắm cho ống, Đầu phun đài phun nước, Hệ thống tưới thủy lợi, Lưới tối màu bảo vệ,