forbot
UZS
Danh mục hàng : AgroDrip, TM : ALL.BIZ: Uzbekistan
Unlimited
Reviews: 0
 • AgroDrip, TM
 • Danh mục hàng

Danh mục hàng

Dải và ống tưới nhỏ giọt
Có sẵn | Wholesale and retail 
Nhóm: Dải và ống tưới nhỏ giọt
Giá từ:
380 UZS
Wholesale:
 • 370 UZS/cuộn  - từ 50 cuộn
Vòi tưới
Có sẵn 
Nhóm: Vòi tưới
Giá từ:
1000 UZS
Ống polyethylene chịu áp
Có sẵn 
Nhóm: Ống polyethylene chịu áp
Dải và ống tưới nhỏ giọt
Có sẵn 
Nhóm: Dải và ống tưới nhỏ giọt
Giá từ:
880 UZS
Vòi tưới
Có sẵn 
Nhóm: Vòi tưới
Giá từ:
1000 UZS
Bộ phối liệu
Có sẵn | Wholesale and retail 
Nhóm: Bộ phối liệu
Giá:
500000 UZS
Wholesale:
 • 490000 UZS/c  - từ 10 c
Vòi ống
Có sẵn 
Nhóm: Vòi ống
Giá:
65000 UZS
 Trạm lọc
Có sẵn | Wholesale and retail 
Nhóm:  Trạm lọc
Giá:
693000 UZS
Wholesale:
 • 692000 UZS/c  - từ 10 c
 Trạm lọc
Có sẵn | Wholesale and retail 
Nhóm:  Trạm lọc
Giá:
791000 UZS
Wholesale:
 • 789000 UZS/c  - từ 10 c
 Trạm lọc
Có sẵn | Wholesale and retail 
Nhóm:  Trạm lọc
Giá:
1281000 UZS
Wholesale:
 • 1280000 UZS/c  - từ 10 c
Trạm bơm nước
Có sẵn 
Nhóm: Trạm bơm nước
 Trạm lọc
Có sẵn | Wholesale and retail 
Nhóm:  Trạm lọc
Giá:
1508000 UZS
Wholesale:
 • 1506000 UZS/c  - từ 10 c
Bộ lọc làm sạch nước tinh khiết
Có sẵn | Wholesale and retail 
Nhóm: Bộ lọc làm sạch nước tinh khiết
Giá:
41000 UZS
Wholesale:
 • 40500 UZS/c  - từ 10 c
 Trạm lọc
Có sẵn | Wholesale and retail 
Nhóm:  Trạm lọc
Giá:
177000 UZS
Wholesale:
 • 176500 UZS/c  - từ 10 c
Thành phần cho hệ thống tưới
Có sẵn | Wholesale and retail 
Nhóm: Thành phần cho hệ thống tưới
Giá:
85000 UZS
Wholesale:
 • 83000 UZS/c  - từ 30 c

Mô tả

Danh mục hàng AgroDrip, TM, Uzbekistan, - trang của doanh nghiệp. Thông tin liên hệ, các chi tiết của doanh nghiệp – địa chỉ, số điện thoại, số fax. hàng hóa và dịch vụ